Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR

Personuppgiftsansvarig:

Ensi AB
Fältspatsvägen 1

511 91 Skene

Telefon 0301-341900

Insamling samt hantering av personuppgifter

Rättslig grund för insamling samt behandling av personuppgifter är att möjliggöra vårt uppdrag gemtemot potentiella, aktiva och gamla kunder samt leverantörer. Våra kunder samt leverantörer är uteslutande företag. Uppgifter samlas in direkt från våra kunder via vår hemsida, via telefon, via mail eller vid direktmöte.

Ensi samlar in och behandlar följande information

Företagsnamn
Kontaktperson
Telefonnummer
Faktura samt leveransadress
Organisationsnummer
E-post

E-post används främst till att uppdatera våra kunder om leveransstatus på innerliggande order. E-post utskick görs även för att informera om aktiviteter som Ensi medverkar i samt om erbjudande och inbjudningar. Information kring hur man kan avregistrera sig från utskick gällande marknadsaktiviteter samt erbjudanden finns alltid med i dessa utskick. Önskar man inte information kring leveransstatus skall man kontakta Ensi via telefon eller mail.

Vid nyregistrering görs alltid kreditupplysning på företaget för att bedöma kreditvärdighet, detta kan även ske på befintlig kund om misstanke kring försämrad kreditvärdighet uppstår.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Ensi komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns. Ensi säljer inte vidare personuppgifter till tredje part.

Borttagning av personuppgifter sker då inte längre uppgifterna krävs för att möjliggöra vårt uppdrag gentemot potentiella, aktiva och gamla kunder samt leverantörer eller vad som krävs i enlighet med rådande lagstiftning, så som bokföringslagen. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Ensi behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett underlag för att möjliggöra vårt uppdrag gemtemot kund eller leverantör eller på annat sätt behövs för att Ensi ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.